ក្រុមជំនុំបេសកកម្មសំរាប់ ព្រះគ្រិស្ត Mission for Christ Church

Unnamed Road, Krong Preah Vihear

Types

 • Church
 • Placeofworship
 • Pointofinterest
 • Establishment

Reviews (5)

4 out of 5.0
Service 4.7
Value for Money 3.8
Location 2.7
Cleanliness 5.0
 • Vana Sothy
  VanaMay 2019

 • ផនវី អាសាយ៉ាម
  ផនវីMay 2019

 • Na Ro
  NaMay 2019

 • Sothy Vana
  SothyMay 2019

 • seavly sim
  seavlyMay 2019

Add Review

Your email address will not be published.

Service
Value for Money
Location
Cleanliness

Related Places

Verified Listing

Contact Us

 • 012 247 574
 • No website